Има ли регулации за БИТКОЙН в България?

В България, както и в ЕС, криптовалутите се третират като облагаем източник на приходи.

За да се определи крайната данъчна основа, се проверява печалбата на позициите, които сте заложили като се намалява от загубите, котио сте претърпяли през годината.

Ако имате големи загуби през годината, въобще не се притеснявайте за данъци.

Смята се като се намери реализиранта печалба минус загубите, които са направени при различни сделки, които най-често се организират на официални борси. Физическите лица трябва да регистрират печалбите и загубите с годишната данъчна декларация.

Международна регулация на Биткойн

„В скорошен уебинар, разговарях с един от авторите на крипто доклада, Тод Ерет, старши експерт по регулаторно разузнаване на Thomson Reuters Regulatory Intelligence; и Габе Идалго, управляващ директор на K2 Integrity.“

Ето някои от въпросите от уебинара заедно с отговорите на участника.

Колко държави са приели криптовалутата като законно платежно средство?

1. Ел Салвадор прие биткойн като официална валута

На 8 юни 2021 г. Салвадорският конгрес гласува в подкрепа на предложението на президента Nayib Bukele да направи биткойн законно платежно средство в страната. 

Close up woman hand in rubber gloves holding gold bitcoin coins

С 62 от 84 възможни гласа от законодателите, Ел Салвадор стана първата и все още единствената страна, която официално прие криптовалутата като законно платежно средство. Биткойнът ще стане законно платежно средство, заедно с щатския долар, на 7 септември 2021 г.

Въпреки че няколко политически лидери по целия свят са изразили подкрепа за хода на Ел Салвадор, а криптовалутите като биткойн са широко използвани и приети като форми на плащане в много страни, никой друг не е предприел официални стъпки, за да го приеме като законно платежно средство.

По думите на президента на Ел Салвадор

Президента Bukele рекламира ползите от биткойн, туитвайки: „Това ще донесе финансово приобщаване, инвестиции, туризъм, иновации и икономическо развитие за страната ни“. Може да е прав, че вероятно за салвадорците, живеещи в чужбина, ще бъде по-лесно да изпращат парични преводи у дома.

Страната разчита много на пари, изпратени от работници в чужбина. Преводите към страната възлизат на приблизително 6 млрд. Долара или около 20% от БВП на страната, което е едно от най-високите съотношения в света. Поради тази зависимост от чуждестранните парични преводи Ел Салвадор е в ситуация без прецедент.

Президентът Bukele също покани миньорите на биткойни да се преместят в страната, за да се възползват от евтината, чиста и възобновяема геотермална енергия на страната от вулкани за захранване на платформите за добив.

Ел Салвадор ще бъде много интересен тест и се наблюдава отблизо от други правителства по света заедно с крипто общността.

Как крипто цените могат да бъдат защитени от шума на социалните медии?

Глобалните финансови регулатори, като Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), имат разпоредби, които забраняват манипулативните търговски практики и различни дейности съгласно правилата за борба с измамите. 

Тъй като криптовалутите като биткойн не се регулират директно от SEC и CFTC, те съществуват в малко сива зона.

Правило 10b-5 на SEC забранява „използването на всяко устройство, схема или изкуство за измама“. Правилото се прилага и за погрешни изказвания или пропуски на съществени факти.

 Допълнително усложнение е, че много онлайн коментари в социалните медии могат да се считат за свобода на словото. Липсата на правило 10b-5 за крипто е пропуск, който регулаторите ще трябва да преодолеят. 

Прилагането на такива правила, свързани с манипулативната търговия и онлайн шума, също ще бъде предизвикателство.

Трябва ли развиващите се страни, като България и други, да приемат криптовалутата като законно платежно средство?

Всяка държава трябва сама да реши дали е готова да приеме криптовалута като нейно законно платежно средство.

Проблемът с криптовалутите, който би представлявал проблеми за всяка страна, която се стреми да я превърне в законно платежно средство, е, че нестабилността на цените, зададена от пазара, би довела до бързото движение на стойностите.

Например, днес един хляб струва една единица от криптовалутата, а утре, въз основа на пазарните оценки, същият хляб може да струва три единици от същата криптовалута.

Помислете вместо това за стабилна монета, която е обвързана с добре разглеждана резервна фиатна валута, където основните резерви на стабилната монета се отчитат и одитират прозрачно, за да се гарантира, че за всяка една единица от създадената стабилна монета има съответна една фиатна единица при призната и регулирана депозитарна институция.

Що се отнася до регулаторните рамки, много държави все още се опитват да измислят как най-добре да регулират този клас активи и в някои случаи прилагат регулаторните рамки на Money Service Business към всички свързани с крипто продукти и услуги. 

Като цяло обаче променливостта би произтичала от колебанията в пазарните цени за нестабилни криптовалути за монети; и регламентите само ще засилят защитата на потребителите и смекчаването, както и мониторинга на потоците от транзакции за потенциална незаконна дейност.

Още от блога на Crypto365:

Трудността на добив на Bitcoin спада за първи път тази година

Законодателите на ЕС се отказаха от проекта за крипто регламент за забраната на Bitcoin

Crypto 365

Най-големият източник на крипто новини в България!

Виж минала

Цена на Биткойн през годините: Историята на BTC

Виж следваща

Какво означава да копаем биткойн?

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.