Обединеното кралство вече изгаря 33% от световния внос на дървесни пелети

Миналата година светът е произвел рекордните 26 милиона тона дървесни пелети, което се дължи на нарастващото търсене на енергия от възобновяеми източници.пелети шнайдер

Въпреки рекордните обеми Обединеното кралство е увеличило дела си във вноса до една трета от общо 14 млн. т, според Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Вносът на дървесни пелети в Обединеното кралство се е увеличил бързо, тъй като най-голямата електроцентрала Drax постепенно е преустроила блоковете си за изгаряне на биомаса вместо въглища. Вносът в Обединеното кралство се е утроил от 2012 г. насам, а делът му в световната търговия е нараснал до 33 %, в сравнение със 17 % през 2012 г.schneiderpellets.com

По-рано тази година Carbon Brief проведе проучване за това дали изгарянето на биомаса е полезно за климата. Свързаното с това изследване за Министерството на енергетиката и изменението на климата вече е закъсняло.най-добрите пелети

Междувременно търсенето и производството на дървесни пелети продължава да се увеличава.

По данни на ФАО производството през 2014 г. е нараснало с 16 % спрямо предходната година, достигайки рекордните 26 млн. т. На Европа и Северна Америка се падат около 90 % от това количество, както показва графиката по-долу.пелети

Вносът се е увеличил с 19% през 2014 г. в сравнение с предходната година. Растежът обаче е по-бавен, отколкото през 2012 и 2013 г.качествени пелети цена

Държавите – членки на ЕС, които се стремят да постигнат целите си за 2020 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници, стимулираха нарастването на търсенето. Според ФАО 78% от потреблението през миналата година е било в Европа.schneider pellets

Обединеното кралство, Италия, Белгия и Дания са отговорни за две трети от вноса през 2014 г. Корея допълва петицата на вносителите, като търсенето се е увеличило четири пъти през последните две години.