Как мога да стана лайф коуч и какво изобщо се прави?

В днешно време има подходящи предложения за коучинг за почти всяка област на живота. Особено популярни са треньорите по живот. Но какво точно прави един лайф коуч? С кои теми той може да помогне на другите хора? Би ли било вариант за вас да завършите обучение за лайф коуч? Бихме искали да отговорим на всички тези въпроси в следващата статия.биорезонансна диагностика мнения

Какво представлява лайф коучът?

Както подсказва английското име, лайф коучът е вид житейски консултант. Много хора се намират в пословичното колело на хамстера. Те водят живот, какъвто не са си представяли, и не знаят как да променят това състояние на нещата.биорезонанс мнения

Нерядко хората пропиляват потенциала и талантите си, защото са попаднали в капана на безрадостното ежедневие. Често се налага да се върши омразна работа, за да се поддържа финансово. Понякога хората продължават да поддържат отдавна прекратена връзка, защото вярват, че нямат друга алтернатива. Като лайф коуч вие започвате с всички тези проблеми.женска енергия

„Лайф коучингът е ориентиран към човека подход на разговор. Това означава, че коучът се сблъсква с емпатиясъгласуваност и автентичност. Лайф коучът помага на своя колега да разпознае и използва собствения си потенциал. По този начин могат да бъдат осъществени положителни промени в живота. Фокусът е върху постигането на житейските цели и личното щастие.нейрографика

В днешно време има подходящо предложение за коучинг за почти всяка област от живота. Особено популярни са коучовете за живот. Но какво точно прави един лайф коуч? С кои теми той може да помогне на другите хора? Би ли било вариант за вас да завършите обучение за лайф коуч? Бихме искали да отговорим на всички тези въпроси в следващата статия.лайф коучинг

Какво представлява лайф коучът?

Както подсказва английското име, лайф коучът е вид житейски консултант. Много хора се намират в пословичното колело на хамстера. Те водят живот, какъвто не са си представяли, и не знаят как да променят това състояние на нещата.

Нерядко хората пропиляват потенциала и талантите си, защото са попаднали в капана на безрадостното ежедневие. Често се налага да се върши омразна работа, за да се поддържа финансово. Понякога хората продължават да поддържат отдавна прекратена връзка, защото вярват, че нямат друга алтернатива. Като лайф коуч вие започвате с всички тези проблеми.

„Лайф коучингът е ориентиран към човека подход на разговор. Това означава, че коучът се сблъсква с емпатиясъгласуваност и автентичност. Лайф коучът помага на своя колега да разпознае и използва собствения си потенциал. По този начин могат да бъдат осъществени положителни промени в живота. Фокусът е върху постигането на житейските цели и личното щастие.“

Теми и задачи на лайф коуча

Лайф коучът се занимава с всички въпроси, които са от решаващо значение за удовлетвореността от живота на неговите коучове. Дори в криза на смисъла, например след загуба на работа или Раздяла, той може да ви насърчи да погледнете на ситуацията от нова перспектива. Има многобройни житейски ситуации, в които Лайф коучингът има смисъл.

За да се постигне нова перспектива към стресовата ситуация, човек може да се научи да размишлява върху себе си. За тази цел лайф коучът задава целенасочени въпроси, които стимулират размисъла. Вие придобивате незамъглена представа за собствените си силни и слаби страни, желания и цели. След известно време коучовете ви разпознават вредните модели на поведение и чрез вас се научават да ги отхвърлят. Лайф коучът се опитва да отвори достъпа до личните ресурси на своя колега и да направи собствените му силни страни използваеми.

Теми в контекста на лайф коучинга:

водеща щастлива връзка

Укрепване на самооценката и увереността в себе си

Подобряване на управлението на времето

Разрешаване на конфликти на ценности

Справяне със стреса

Баланс между професионалния и личния живот

важно Вземане на правилни решения

Определяне и постигане на житейски цели

и много други

Как да намерите добър лайф коуч?

В ерата на интернет намирането на лайф коуч вече не е проблем. Ако направите проучване в интернет, ще се натъкнете на разнообразни оферти за лайф коучинг. За вашите бъдещи коучове, разбира се, предизвикателството е след това, да разграничите сериозните от съмнителните оферти. Можете да разпознаете надеждния лайф коуч по следните характеристики:

Прозрачност на разходите

Референции

Правдоподобни отговори на всички зададени въпроси

не ви притискат да подписвате договори

Лайф коучът не е защитена професионална титла. Всеки може да се нарече така. Затова сертифицираните доставчици на коучинг услуги винаги са добра точка за контакт с потенциални клиенти. Затова и за вас е изгодно, ако се стремите към професионално обучение за бъдещата си коучинг работа.

По този начин предлагате на своите коучове квалифицирана и компетентна консултантска услуга. Професионално опитният коуч е основната предпоставка за това Life Coaching да постигне желаните положителни ефекти. Вашето сертифициране същевременно създава База за доверие, която играе съществена роля за тази форма на работа.

Лайф коучинг срещу психотерапия

Много техники, които са присъщи на класическата психотерапия, се използват и в лайф коучинга. Следните методи се припокриват:

активиране на ресурсите

Идентифициране и изследване на проблемите

Подкрепа за преодоляване на проблемите

ролеви игри

Когнитивни методи

Изживейте своята креативност

Намиране на мотивация

Въпреки съществуващите прилики, между лайф коучинга и психотерапията има ясна разлика. Ако качеството на живот на даден човек е само леко влошено и той просто иска да получи тласък, за да поеме контрола върху собствения си живот, лайф коучът е добър избор. Той може да помогне за мобилизиране на личните ресурси.